Pravna napomena & autorska prava

Projekt Godišnji indikator troška energije uređaja (YAECI) zastupljen je u svakoj DRŽAVI od strane odgovornog PARTNERA. Partneri na YAECI projektu nastoje osigurati točnost i pravovremenost informacija, međutim ne daju jamstva ili izjave kojima se informacije na tiskanim materijalima ili web stranicama potvrđuju kao cjelovite. Svako oslanjanje na dostavljene informacije je strogo na vlastiti rizik. Sve reference na godišnje troškove za energiju uređaja temelje se na stvarnim podacima i izrađenim studijama te jedino služe u obrazovne svrhe. Ove informacije su predviđene za korištenje od strane trgovaca i distributera u zemljama koje sudjeluju u projektu, prema vlastitom nahođenju! YAECI i sve povezane stranke nisu odgovorne za korištenje rezultata i informacija sadržanih u tiskanom ili digitalnom obliku na YAECI web stranicama od strane trećih stranaka. Ovo uključuje bilo kakvu odgovornost za svaku izravnu, neizravnu ili posljedičnu štetu ili gubitak koji je nastao bilo korištenjem ili nemogućnošću korištenja povezanog sa web stranicom, tiskanim informacijama ili rezultatima. Poveznice s YAECI web stranice na druge stranice te njihov sadržaj, koji je u vlasništvu i upravljanju trećih strana, dostupan je jedino zbog reference i jednostavnosti korištenja. Osim ukoliko je drugačije navedeno, sav sadržaj koji se pojavljuje na YAECI web stranicama i tiskanim materijalima je autorsko djelo YAECI konzorcija ili jednog ili više članova, odnosno određene treće strane. Umnožavanje je dopušteno, pod uvjetom dobivanja dozvole za umnožavanje ili korištenje tekstualnih i multimedijskih informacija od YAECI projektnih partnera.

 

Footer divider