Zavrnitev odgovornosti in avtorske pravice

Slovenski partner in nacionalna kontaktna točka v projektu YAECI (Yearly Appliance Energy Cost Indication; Kazalnik letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov) je Gradbeni inštitut ZRMK. Projektni partnerji si vseskozi prizadevajo za ažurnost in pravilnost vnosov v podatkovno bazo aparatov, vendar ne jamčijo za celovitost informacij na spletni strani ali v tiskanih gradivih in ne prevzemajo tveganja za uporabo teh informacij. Vse navedbe letnih stroškov energije za posamezne aparate temeljijo na konkretnih podatkih in študijah ter so namenjene izključno v ozaveščevalne in izobraževalne namene. Trgovci in dobavitelji aparatov v partnerskih državah uporabljajo informacije skladno z lastno presojo in odločitvijo. Projekt YAECI in z njim povezani deležniki niso odgovorni za uporabo rezultatov in/ali informacij, ki jih v tiskani obliki ali na projektni spletni strani objavi kateri koli od deležnikov, niti ne prevzemajo tveganja odgovornosti za neposredne, posredne ali posledične izgube ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe tiskanih in elektronskih vsebin ali rezultatov. Spletne povezave z YAECI projektne spletne strani do strani in vsebin, ki niso v lasti projektnih partnerjev in ki jih ti tudi ne urejajo, so podane le kot referenčno gradivo in kot dodaten pripomoček. Če ni navedeno drugače, je za vsa tiskana in spletna gradiva nosilec avtorskih pravic konzorcij YAECI ali eden ali več njegovih članov, ali pa stranka, ki je ta gradiva posredovala. Reprodukcija oz. uporaba teh tekstovnih ali multimedijskih gradiv je mogoča po predhodni pridobitvi dovoljenja s strani partnerjev YAECI konzorcija.

Footer divider