Právní upozornění a autorská práva

Projekt YAECI (Yearly Appliance Energy Cost Indication) v České republice zastupuje SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie. Partneři projektu YAECI usilují o udržení aktuálních a správných informací, nicméně neposkytujeme žádné záruky či prohlášení, že informace na webové stránce či na vytištěných materiálech jsou kompletní. Jakákoli důvěra vložená do poskytovaných informací je na vlastní riziko. Všechny odkazy na roční náklady na energie spotřebičů jsou založeny na faktických údajích a provedených studiích a jsou pouze pro vzdělávací účely. Tyto informace jsou poskytovány pro použití pro prodejce a dodavatele v projektových zemích tak, jak uznají za vhodné. YAECI a všechny strany s tím spojené nejsou zodpovědné za využití výsledků a / nebo informace poskytované prostřednictvím tištěné podoby nebo na webových stránkách YAECI kteroukoli stranou. To zahrnuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé či následné ztráty nebo škody vzniklé nesprávným použitím nebo nemožností použití v souvislosti s webovými stránkami, tištěnými informacemi nebo výsledky. Odkazy z webových stránek YAECI a obsah jiných stránek vlastněných a provozovaných jinými stranami než partnery projektu YAECI je poskytován pouze pro rychlou referenci a snadné použití. S výjimkou výslovně uvedených případů je veškerý obsah na webových stránkách YAECI a tiskoviny projektu YAECI chráněn autorskými právy konsorcia YAECI nebo jednoho či více jejích poboček/partnerů, nebo třetích stran dodavatelů obsahu. Reprodukce je povolena za předpokladu získání povolení k reprodukci nebo použití textové či multimediální informace partnerů projektu YAECI.

Footer divider