Washning machine

Souhrn projektu

Hlavním cílem projektu YAECI je poskytovat zákazníkům na prodejních místech informace o ročních provozních nákladech spotřebičů s energetickým štítkem, a stimulovat tak nákup dostupných úsporných spotřebičů.

Energetický štítek EU v současnosti poskytuje spotřebiteli informace o energetické účinnosti (energetické třídě), spotřebě energie a několika dalších aspektech souvisejících s energií. Energetický štítek však neobsahuje informace o aspektu, který mnoho spotřebitelů považuje za velmi důležitý, tj. o (ročních) provozních nákladech spotřebiče. Jak je všeobecně dobře známo, může se spotřebič, který je na začátku poněkud dražší, ve skutečnosti ukázat v důsledku ročních provozních nákladů z dlouhodobého hlediska jako méně drahý. Uvádět (roční) provozní náklady na energetickém štítku EU by tak nebylo možné, protože se ceny energie v rámci EU a v čase mění.

Výpočet provozních nákladů vychází pro každou účastnickou zemi z těchto údajů:

  1. (průměrná) cena za kWh na základě cen elektřiny v dané zemi,
  2. (průměrná) cena za litr vody na základě cen v dané zemi (pokud je relevantní),
  3. údaje o spotřebě elektřiny spotřebiče tak, jak jsou uvedeny na energetickém štítku.

Údaje o výdajích za elektřinu se u daného spotřebiče shodují s informacemi na energetickém štítku. Za poskytnutí těchto údajů odpovídají výrobci spotřebiče.

Prodejci, kteří se projektu YAECI účastní, zveřejňují údaje o ročních provozních nákladech spotřebičů, „energetický indikátor", na prodejních místech, a informují tak spotřebitele, aby si mohli vybrat energeticky úsporné spotřebiče.

 

Footer divider