Washning machine

Sažetak projekta

Osnovni cilj projekta Godišnji indikator troška energije uređaja (YAECI) je pružiti na prodajnim mjestima informaciju kupcima o godišnjem trošku rada uređaja koji ima energetsku oznaku sa ciljem stimuliranja odabira povoljnijih i učinkovitijih proizvoda.

Energetska oznaka trenutno pruža kupcima informacije o energetskoj učinkovitosti (energetski razred), potrošnji energije i nekoliko drugih pokazatelja povezanih s energijom. Međutim, energetska oznaka ne prikazuje informaciju o važnom kriteriju odluke prilikom kupnje: (godišnje) troškove rada. Opće je poznato da proizvod koji je skuplji u početku može dugoročno biti jeftiniji zbog nižih godišnjih troškova rada. Prikaz troškova rada na postojećoj energetskoj oznaci nije moguć radi toga što cijena energije vremenski varira i razlikuje se diljem Europske unije.

Dobavljači (prodavači) koji sudjeluju na YAECI projektu prikazuju godišnji indikator troška energije uređaja na prodajnim mjestima kako bi informirali kupce koji u konačnici mogu odabrati i kupiti energetski učinkovitiji proizvod.

Metodologija izračuna troška energije uređaja bazirana se na sljedećim parametrima za svaku državu koja sudjeluje u projektu:

  1. (prosječna) cijena po kWh bazirana na nacionalnoj cijeni električne energije
  2. potrošnja električne energije uređaja kao što je to prikazano na trenutnoj energetskoj oznaci.

Budući da u nekim zemljama potrošnja vode, uređaja poput perilica, značajno doprinosi troškovima rada, dobavljači koji sudjeluju na projektu, mogu dobiti i YAECI pokazatelj troška vode za dodatno informiranje kupaca.

Troškovi za vodu se temelje na podacima s energetske oznake i prosječnoj cijeni vode u kućanstvima.

Podaci o troškovima električne energije i vode uređaja, podudaraju se s podacima prikazanima na energetskoj oznaci. Proizvođači urađaja su odgovorni za dostavljanje podatka koji se nalaze na energetskoj oznaci.

Projekt je organiziran u 11 zemalja Europske Unije, s početkom u ožujku 2012. godine, s ciljem privlačenja dobavljača za prikaz troškova rada. YAECI projekt je pokrenut kao nastavak uspješnog programa "Energie Weter", organiziranog u Nizozemskoj u stotinama trgovina.

U pojedinim zemljama, pokrivene su različite kategorije uređaja, primarno bijela tehnika za koju postoje nove energetske oznake.

Konzorcij, dodatno, uključuje dobavljače u procjenama utjecaja na tržište tražeči praćenje prodaje uređaja prema energetskom razredu prije i za vrijeme sudjelovanja u programu.

Objašnjenja:

Troškovi rada = (godišnji) trošak za energiju i vodu

Troškovi potrošnje energije = troškovi električne energije

Troškovi potrošnje vode = troškovi za vodu

Pokazatelj troška vode = pripadajući troškovi za vodu izrađeni u kunama

Pokazatelj energetskog troška = pripadajući troškovi električne energije u kunama, odnosno kombinacija troškova za električnu energiju i vodu ukoliko uređaj u koristi vodu

Footer divider