Standardi in izračuni

Katere povprečne vrednosti se uporabljajo za posamezne vrste aparatov?

Pralni stroji
Upoštevajo se energijska karakteristika, zmogljivost polnjenja in vzorec uporabe aparata. V okviru tega projekta se uporabljajo informacije z energijske nalepke, ki so v obliki letne rabe energije v kWh na razpolago za vsak posamezen model na trgu.

Sušilni stroji
Energijska nalepka za sušilne stroje prikazuje rabo energije za standardni cikel uporabe. Dejanska raba je odvisna od stopnje polnjenja in pogostosti uporabe aparata..

  • Sušilni stroj je v uporabi povprečno 155-krat na leto.
  • Povprečno polnjenje je 3.4 kg; za aparat z zmogljivostjo 5 kg to pomeni za 78% manjšo rabo energije v vsakem ciklu obratovanja. Upoštevana je predpostavka, da tako razmerje velja tudi za aparate z večjo zmogljivostjo.

Pralno-sušilni stroj

  • Pralno-sušilni stroj se za pranje uporablja enako pogosto kot pralni stroj.
  • Sušilna funkcija se uporablja pogosteje kot pri samostojnih sušilnih strojih, saj ima aparat manjšo sušilno zmogljivost. Po drugi strani pa je lahko povprečno polnjenje sušilnih strojev večje.
  • Izračun temelji na predpostavki uporabe aparata 220-krat na leto, ob povprečno 80% nižji rabi energije zaradi manjših polnjenj od nazivne zmogljivosti.

Pomivalni stroji
Upoštevajo se podatki z nove energijske nalepke, ki opisujejo letno rabo elektrike za vsak model aparata.

Televizijski sprejemniki
Upoštevajo se podatki z nove energijske nalepke, ki opisujejo letno rabo elektrike za vsak model aparata.

Hladilniki in zamrzovalniki

Upoštevajo se podatki z nove energijske nalepke, ki opisujejo letno rabo elektrike za vsak model aparata.

Ali je v izračunih upoštevan varčevalni program?

To je možnost, ki jo lahko individualno uporabi potrošnik in s tem zmanjša rabo energije. Na primer pri pralnih strojih je to enakovredno pranju pri 30°C namesto pri 40°C, pri pomivalnih strojih pa uporabi t.i. eko programa namesto standardnega. Varčevalni programi v izračunih niso upoštevani, če jih eksplicitno ne obravnava pripadajoča energijska nalepka.

Katere povprečne cene elektrike so upoštevane?

Cena elektrike se spreminja in je odvisna tudi od dobavitelja in njegovega pogodbenega razmerja z odjemalcem. Upoštevane in periodično usklajene so povprečne cene elektrike v posamezni sodelujoči državi.

Kako so izračunani stroški rabe energije?

Podatki o posameznih izdelkih so povzeti po pripadajočih energijskih nalepkah. Te informacije so oblikovane s pomočjo mednarodnih standardov, veljavnih na celotnem območju Evropske unije. Posredujejo jih proizvajalci aparatov.

Footer divider