Trgovci

Zakaj bi sodelovali trgovci?

S sodelovanjem v projektu se trgovcem ponuja možnost pritegniti kupce na nov, drugačen način, in jim predstaviti konkretne stroškovne razloge za nakup dražjih, a učinkovitejših aparatov. V določenih primerih imajo na voljo trden argument, s pomočjo katerega se lahko s proizvajalci ali dobavitelji morda pogodijo za nižjo ceno aparata, pri katerem prihranki pri obratovalnih stroškov še vedno ne odtehtajo višje nabavne cene.

  1. Energijske nalepke na gospodinjskih aparatih same po sebi ne nudijo dovolj vpogleda v celotne stroške uporabe izdelkov.
  2. Tudi trgovci lahko s svojo ponudbo in z informiranjem kupcev pripomorejo k doseganju nacionalnih in širših ciljev učinkovitejšega ravnanja z energijo.
  3. S pomočjo Kazalnikov stroškov energije trgovci svojim kupcem pomagajo pri odločitvah, s katerimi se razbremenijo mesečni izdatki za rabo energije v gospodinjstvu.

Kdo preverja, ali so podatki, ki jih posredujeta proizvajalec in dobavitelj, pravilni?

Polno odgovornost za pravilnost podatkov nosi proizvajalec gospodinjskih aparatov.

Kako pogosto se osvežijo informacije?

Dobavitelji lahko kadarkoli dodajo informacije o novih izdelkih. Po vsaki spremembi ali novem vnosu se letni obratovalni stroški izračunajo na podlagi povprečne cene elektrike v posamezni državi.

Katere trgovine že sodelujejo v projektu?

Seznam sodelujočih trgovcev v vsaki državi je na voljo v meniju »Sodelujoči trgovci«.

Ali morajo trgovci obvezno uporabljati Kazalnik stroškov energije?

Ne. Obvezna je le uporaba energijske nalepke, ne pa tudi navedba stroškov uporabe oz. elektrike za delovanje aparata. Vendar pa so prav trgovci v sodelovanju z dobavitelji in neodvisnimi evropskimi institucijami zasnovali idejo o predstavitvi teh stroškov na prodajnem mestu, da bi tako kupcem olajšali možnost izbire in izboljšali raven svojih storitev.

Zakaj informacija o rabi energije, izražena v kWh, ni zadostna?

Raziskave odziva kupcev na podatke, ki so jim na voljo na prodajnih mestih, so pokazale, da je taka informacija razumljiva le manjšini. Šele podatek o povprečnih letnih obratovalnih stroških kupcem ponudi celovito podlago za odločitve.

Footer divider