Další otázky

Jaký je zde rozdíl ve srovnání s měřením spotřeby?

Měřič spotřeby je digitální měřicí přístroj, který sleduje hladinu energie a zobrazuje uživateli úroveň spotřeby. Měřič spotřeby umístíte mezi zásuvku a spotřebič; jakmile stisknete tlačítko start, měřič spotřeby běží. Měřič ukazuje současnou spotřebu, spotřebu v určitém časovém období a související výdaje. Měřič spotřeby vám jako takový znázorňuje výdaje v časovém období, kdy probíhalo měření. 

Kdo na energetickém indikátoru spolupracuje?

Projekt byl zaveden nejdříve v Nizozemí s podporou Ministerstva infrastruktury a životního prostředí, organizace Milieu Centraal, dodavatelů bílého, hnědého a šedého zboží, nizozemských prodejců a organizací UNETO-VNI.
Projekt nyní funguje v 11 zemích EU a byl podpořen z programu Evropské komise Intelligent Energy Europe. 

Kdo stanovuje číselné údaje o spotřebě?

Údaje o spotřebě jsou u jednotlivých spotřebičů brány z energetického štítku. Výrobce spotřebiče jej musí připravit, když uvádí výrobek na trh.

Průměrné ceny energie vycházejí z průměrných oficiálních údajů v dané zemi.

Jak dlouho už energetický indikátor existuje?

Indikátor byl pro spotřebitele v celém Nizozemí zaveden dne 30. září 2010, v rámci celé EU byl projekt zahájen v květnu 2012.

Kde se tyto informace ukládají?

Dodavatelé tyto informace poskytují do centrální databáze. Údaje v databázi zůstávají, dokud je spotřebič na trhu.

Co ještě mohu udělat, abych ušetřil/a energii a peníze?

Další informace naleznete v části obsahující tipy pro úspory.

Má energetický indikátor na spotřebiče nějaký vliv?

Energetický indikátor podporuje dodavatele, aby vyráběli energeticky úsporné spotřebiče.Pokud jste zde nenalezl/a vaši otázku, prosím obraťte se na nás.

Footer divider