Standardy a výpočty

Jaké jsou průměrné hodnoty spotřebičů?

Níže uvádíme, které aspekty byly do výpočtu průměrné spotřeby jednotlivých spotřebičů zahrnuty.

Myčky

Roční spotřeba myčky závisí na spotřebě energie, zatížitelnosti a použití spotřebitelem. V rámci projektu YAECI se tato informace přebírá z energetického štítku, který nyní uvádí roční spotřebu v kilowatthodinách pro každý jednotlivý model na trhu. 

Bubnové sušičky
Bubnové sušičky mají energetický štítek, na kterém je uvedena spotřeba v rámci standardního cyklu. Skutečná spotřeba závisí na objemu prádla a na tom, jak často se bubnová sušička používá.

  • V průměru se bubnová sušička používá 155krát za rok.
  • Průměrný objem prádla je 3,4 kg; u spotřebiče s kapacitou 5 kg to znamená pokles spotřebované energie o 78% při každém použití. Předpokládá se, že se tento faktor vztahuje také na spotřebiče s vyšší kapacitou.

Pračky-sušičky

  • Pračka-sušička se používá na praní stejně často jako pračka.
  • Funkce sušičky se u pračky používá častěji než samostatná bubnová sušička, protože má nižší kapacitu. Na druhé straně je možné naplnit bubnovou sušičku v průměru větším objemem prádla.
  • Předpokládá se, že nejlepší výpočet skutečné spotřeby vychází z použití spotřebiče 220krát za rok se spotřebou, která je v průměru o 80% nižší v důsledku objemů menších než skutečná kapacita.

Myčky
Uvádí se údaje z nového energetického štítku, který obsahuje roční spotřebu elektřiny daného modelu.

Televize
Uvádí se údaje z nového energetického štítku, který obsahuje roční spotřebu elektřiny daného modelu. 

Chladničky a mrazáky

Uvádí se údaje z nového energetického štítku, který obsahuje roční spotřebu elektřiny daného modelu.


Zahrnuje výpočet úsporný/ekologický režim?

Jedná se o možnosti, které si mohou spotřebitelé nastavit sami. Menší kontrast povede k nižší spotřebě energie. Je to srovnatelné s praním při 30°C namísto 40°C nebo s tím, že máte myčku s ekologickým i se standardním režimem. Pokud tyto možnosti ještě nejsou přímo zahrnuty v informacích na energetickém štítku, nebyly při stanovení průměrné spotřeby zohledněny.

Jaká průměrná cena energie se používá?

Ceny elektřiny se neustále mění, liší se mezi jednotlivými spotřebiteli a také v závislosti na smlouvě, kterou spotřebitel se svým poskytovatelem energie uzavřel. V rámci tohoto projektu se používá průměrná cena elektřiny v dané zemi, která se průběžně aktualizuje. 

Jaké standardy se při výpočtu výdajů za energie používají?

Údaje pro jednotlivé výrobky pocházejí z číselných údajů na energetickém štítku, který se měří s použitím mezinárodních standardů platných po celé EU a který poskytují výrobci produktů.

Footer divider